NTNU naturhistoriske museum

NTNUs universitetsmuseum er et av syv universitetsmuseer i Norge og inngår i Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Museet ligger på Kalvskinnet i Trondheim, sammen med utstillinger, samlinger, administrasjon og tre avdelinger; Institutt for arkeologi og kulturhistorie, Seksjonen for utstillinger og arrangementer, og Institutt for naturhistorie. Nasjonalt laboratorium for aldersbestemmelse ligger på universitetet på Gløshaugen. To botaniske hager inngår også i Institutt for naturhistorie. Ringve botaniske hage på Lade utenfor Trondheim sentrum og Kongsvoll Alpine Garden på Kongsvoll i Dovrefjell nasjonalpark.

 

Opprinnelsen

NTNUs universitetsmuseum har sin opprinnelse i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), som ble grunnlagt i 1760. I 1926 ble organisasjonen omorganisert i to seksjoner: Akademiet og museet. I 1968 godkjente Stortinget en resolusjon for å finansiere Universitetet i Trondheim og museet ble siden overført til universitetet 1. april 1984.

 

Formål

NTNUs universitetsmuseum har som formål å utvikle og dele kunnskap om natur, kultur og vitenskap som grunnlag for en bærekraftig utvikling. Museet skal beskytte og administrere sine vitenskapelige samlinger og kapitalisere på den gjennom forskning, offentlig oppsøking og utdanning.

 

Kulturhistoriske samling

Museets kulturhistoriske samlinger inkluderer gjenstander fra det varierende kulturlivet til mennesker gjennom tidene. Samlingene dekker arkeologiske og kulturhistoriske objekter fra sten-, bronse-, jern-, og middelalderen, samt nyere tider.

 

De zoologiske samlingene

De zoologiske samlingene til NTNU naturhistoriske museum består av ca. 960.000 rør og hetteglass. Disse oppbevares på forskjellige lagre differensiert ut fra kuratoriske standarder, konserveringsmetode og størrelse. For eksempel lagres de store fiskeprøvene i store beholdere med etanol, mens plankton lagres i tusenvis av små rør. Flere mindre rør oppbevares sammen i større hetteglass. Pattedyr og fugler lagres både som monterte prøver eller preparerte skinn, eller de er representert i egg-, kranial- eller antler-samlinger. Insekter er pinnet eller lagret i etanol. Alle eksemplarer er merket med informasjon som dato for innsamling, lokalitet og innsamlingsmetode.

 

Eksemplene er hovedsakelig fra det 20. århundre, men noen er mer enn 200 år gamle. Nye prøver fra ulike forskningsprosjekter og feltturer rettet mot lite kjente grupper eller geografiske områder hvor kunnskap om lokal fauna er liten, legges til samlingen hele tiden. Deler av samlingene er også mottatt som donasjoner fra private samlere i Norge og utlandet.

 

Et nystiftet vevsoppsamlingsbutikk av vevsprøver som kan brukes til DNA- og toksikologiske analyser, ble lagt til samlingen i 2012. Omtrent 90% av samlingene er registrert i samlingsdatabasen ZOOTRON som er tilgjengelig på nett.

 

De botaniske samlingene

Hoveddelen av den botaniske samlingen består av tørket, dødt materiale, bevart i herbarier, internasjonalt kjent som TRH-samlingen. Samlingene inkluderer også gjenstander, vevsprøver og DNA-ekstrakter lagret i frosset tilstand (ColdGene) og andre tørre lagrede objektsamlinger. I tillegg er det en større botanisk samling av levende planter i museets botaniske hager. Pr 31. desember 2009 omfatter de botaniske samlingen (herbarium og TRH) ca. 402 000 objekter.

 

Geologi-samlingen

NTNU Universitetsmuseum har en stor samling mineraler, bergarter og fossiler som er blant de første innsamlede museumsobjektene i Norge. Selv den første katalogen fra 1779, viser at museet allerede den gang hadde en samling som inneholdt rundt 30 mineraler, blant annet eksempel på sølv fra Kongsberg og 15-20 perfeksjoner. Samlingen inneholder også original korrespondanse fra Kongsberg-gruver fra 1760. Dette faktum gir samlingen en enorm historisk verdi. Den geologiske samlingen teller i dag omtrent 8000 gjenstander.

 

Nettbaserte samlinger

Samlinger av mynter og medaljer fra Norge

Denne nettportalen gir tilgang til de digitaliserte delene av myntene og medaljene fra Universitetsmuseet i Norge og samlingen av medaljer fra Norges Bank.

 

Art Map

Art Map Service er en kartleggingstjeneste der brukere kan søke etter norske arter og se hvor de har blitt observert i hele Norge og Svalbard.

 

GBIF – Global Biodiversity Information Facility

Den globale biodiversitet informasjon fasiliteten (GBIF) er en internasjonal åpen dataportal som gjør at alle kan få tilgang til data om alle typer liv på Jorden. GBIF har for tiden ca. 540 millioner poster.

Privacy Policy