Høstdagen på Haukvannet

Høstdagen ved Haukvatnet på Byåsen i Trondheim har vært arrangert hvert år i over 25 år. Arrangementet er en del av TrondheimsHelg og gir alle innbyggere i Trondheim og omeng en mulighet for å komme seg ut og nyte den flotte naturen som er på tilbud i bymarka. Høstdagen på Byåsen er et av Norges største frilufts- og idrettsarrangementer som i tillegg er tilrettelagt for funksjonshemmede. Dette sikrer at alle er velkommen og her er et tilbud til alle, både liten og stor.

 

Aktiviteter på Høstdagen

Høstdagen er langt mer enn bare en mulighet for å komme seg ut i den vakre bymarka i Trondheim. Arrangørene har lagt ned en enorm innsats og de besøkende kan se fram til både fekting, kano, kajakk, fiske, bueskyting, skyting, klatring, lassokasting, boccia, familieorientering og vandring på en av Norges vakreste naturstier. I tillegg blir det sopphøsting, matservering, musikk, grilling med mer. Dette er en flott mulighet for alle som ønsker å komme seg ut i bymarka. Alle aktiviteter er plassert rundt den 2,3 km lange naturstein som går rundt Haukvannet. Hele stien er tilrettelagt for dem i rullestol, så her er alle velkommen til å delta. Arrangementet er gratis og det er ikke behov for påmelding.

 

Hvem står bak Høstdagen på Haukvannet

Bak Høstdagen står Trondheimsregionens Friluftsråd, Sør-Trøndelag Idrettskrets, Norges idrettsforbund og Forum for Natur og Friluftsliv i Sør-Trøndelag. I tillegg har man støtte fra samarbeidspartnere som Statskog, Trondheim Bydrift og en rekke lokale lag og foreninger.

 

Trondheimsregionens Friluftsråd

Trondheimsregionens Friluftsråd er et interkommunalt organ for friluftssektoren i Trondheimsregionen. Rådet består av representanter fra kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Selbu, Skaun og Trondheim. De seks kommunene er hjem til mer enn 230.000 personer og har i tillegg rundt 30.000 studenter. Friluftsrådets oppgave er å tilrettelegge for fri og sikker ferdsel i kommunenes utmark. Viktige faktorer for rådet er å forstå hvordan innbyggerne bruker de ulike friluftsrådene på tilbud og å sørge for at flest mulig har muligheten til å benytte seg av områdene på en trygg måte. Andre viktige oppgaver for friluftsrådet er å jobbe for en god friluftskultur og å oppfordre flere til å benytte seg av det enorme tilbudet. Som del av dette arbeidet er Høstdagen på Haukvannet en av de viktigste arrangementene.

 

FNF Sør-Trøndelag

Forum for Natur og Friluftsliv i Sør-Trøndelag er del av et nettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I Sør-Trøndelag er det elleve ulike organisasjoner som er tilsluttet FNF og sammen jobber de med ulike saker som angår areal, natur, forurensning og friluftsområder med mer. Deres arbeid utføres i stor grad på midler fra Klima- og miljødepartementet og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. De senere årene har konflikten mellom produksjon og transport av energi vært FNFs viktigste arbeidsområde. FNF frykter at den massive utbyggingen vil true kommunens friluftsområder og frata innbyggerne enorme arealer som bør være øremerket til fri ferdsel og naturopplevelser. Som del av Høstdagen på Haukvannet ønsker FNF å vise innbyggere i regionen hvilke unike muligheter som ligger rett utenfor døren deres. Desto flere som benytter seg av disse flotte områdene desto vanskeligere vil det også bli for kommune og stat å godkjenne utbygging som kan skade områdene.

 

Sør-Trøndelag idrettskrets

Sør-Trøndelag idrettskrets (STIK) er det høyeste organet for idrett i Sør-Trøndelag. Idrettskretsens viktigste arbeid er å jobbe for at idretten i Sør-Trøndelag har de beste rammebetingelsene som er mulig. I tillegg jobber de med fylkets ulike idrettsanlegg, kurs, idrettsskole, lovspørsmål og generell tilretteleggelse for fysisk aktivitet. STIK har i alle år vært en viktig bidragsyter til Høstdagen på Haukvannet og de er tilstede for å besvare spørsmål og la barn og unge prøve ut ulike sportsgrener som er på tilbud i regionen.

 

Velkommen til Høstdagen på Haukvannet. En aktiv dag i fri natur.

Privacy Policy